Rozpočet

23.03.2017 07:31

Rozpočet ŠJ na rok 2017

 

                      Rozpočet ŠJ Neveklov na rok 2017    
                                       Provozní rozpočet - prostředky zřizovatele      
             
Náklady            
účet č. 501 spotřeba materiálu     2.305.000Kč    
účet č. 502 spotřeba energie (plyn, voda, elekt.)    650.000 Kč    
účet č. 511 opravy a udržování     100.000 Kč    
účet č. 518 ostatní služby         330.000 Kč    
účet č. 521 mzdové náklady     170.000 Kč    
účet č. 524 sociální pojištění           40.000 Kč    
účet č. 527 zákonné soci. Náklady             2.000 Kč    
účet č. 549 ostatní náklady (bank. pojištění)          80.000 Kč    
účet č. 551 odpisy     85.000 Kč    
účet č. 538  ostatní poplatky     2.000 Kč    
účet č. 569 ostatní finanční náklady     7.000 Kč    
             
             
Celkem       3.771.000 Kč    
             
Výnosy            
účet č. 649 stravné     2.100.000Kč    
účet č. 648 čerpání fondu ( rolety)     100.000 Kč    
účet č. 644 úroky     1.000 Kč    
účet č. 691 přísp. zřizovatele na provoz     1.000.000 Kč    
účet č. 602 doplňková činnost ŠJ     570.000Kč    
             
             
Celkem       3.771.000 Kč    
             
Investiční výdaje - konvektomat( z fond. Reprodukce) 350.000 Kč    
Provozní prostředky - finanční od KÚ        
             
             
mzdy, ONIV       2.450.000 Kč    
krytí rozpočtu       2.450.000 Kč