POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

 

           Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,

přečtěte si prosím Vás velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny v Neveklově, které jsou řízeny pomocí počítače.

 

1. Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování a souhlas se zpracováním osobních údajů, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Na ní, kromě základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na oběd. Nejjednodušší verze je stravovat se denně, ale pochopitelně existuje možnost stravovat se jen určité dny v týdnu (např. jen v úterý a ve čtvrtek). V mateřské škole se jedná o celodenní stravování (tzn. Svačina, oběd, přesnídávka).

V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen (viz. bod č. 6), počítač odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka. Na výpise je neodebraný, ale započítaný oběd, označen znaménkem +.

 

2. Po odevzdání přihlášky ve školní jídelně zaplatíte první platbu hotově společně se zakoupením čipu v hodnotě 115,- Kč. Ostatní měsíce se hradí buď přes účet nebo hotově.

V případě platby přes účet si musíte, k 25. Každého měsíce, zřídit trvalý příkaz k inkasu na č.ú. 325846389/0800.

V případě platby v hotovosti vždy od 21. do 30. dne v měsíci a to pouze pondělí a středa od 6.00h do 8.00h.

Variabilní symbol = číslo strávníka, určuje školní jídelna, nikoliv rodič.

Pokud bude nějaký symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání.

 

3. První oběd obdržíte po zaplacení. Pokud budete platit převodem z jiné banky, je potřeba telefonem ověřit, zda Vaše peníze již přišli.

 

4. V případě, že se rozhodnete pro změnu stravovacích dnů, je potřeba v kanceláři školní jídelny vyplnit formulář, který bude uložen do Vaší přihlášky. V žádném případě počítač nepovolí odběr oběda v jiný den, než je uveden na přihlášce.

 

5. Strávníci se mohou objednávat obědy ze dvou druhů:

I. přes počítač v jídelně

II. přes internet

V případě neobjednání stravného má strávník automaticky 1. oběd.

 

6. V případě nemoci je možné odhlásit oběd na den buď osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na tel. čísle 317 741 188 od 6.00h do 8.00h. Ostatní odhlášky den dopředu do 10.00h. Na pozdější odhlášky již nelze reagovat. V jídelně jsou od této hodiny připravovány potraviny na počet přihlášených strávníků příštího dne. Oběd již hotový v den odhlášky je nutné odebrat do přinesených nádob. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze) musí být odhlášený týden dopředu.

 

7. Ceny stravného:MŠ - celodenní - 35,- Kč,  ZŠ I. stupeň -24,- Kč,  ZŠ II. stupeň - 26,- Kč, 15 let - 27,- Kč

OA - snídaně 22,- Kč, oběd 27,- Kč, večeře 26,- Kč

Zaměstnanci škol - 67,- Kč,  Přes ulici - 67,- Kč

8.  V době hlavních prázdnin školní jídelna nevaří.

 

9. Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přeci jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně v kanceláři školní jídelny či telefonicky na tel. čísle 317 741 188 Vaše připomínky řešit.

 

V Neveklově 1.6.2018                                            

 

 

                                                                                                                                     Martin Šimr

                                                                                                                               ředitel školní jídelny